ارزان شد! زعفران گلیران پاکت نیم مثقال

زعفران گلیران پاکت نیم مثقال

6260431100562

2005557

محصول جدید

زعفران گلیران پاکت نیم مثقال
• تاریخ انقضاء:2021-06-22

312,650 ریال

-35%

481,000 ریال

مشخصات

زعفران گلیران پاکت نیم مثقال
Goliran Saffron 2.304 g
گلیران Goliran
ایران Iran
2 گرم
زعفران رشته ای بریده(سرگل ممتاز)
ایران Iran
2021-07-30

مــحصولات مرتبط