ارزان شد! زعفران گلیران پاکت یک گرم

زعفران گلیران پاکت یک گرم

6260431100586

2005558

محصول جدید

زعفران گلیران پاکت یک گرم
• تاریخ انقضاء: 2021-07-15

163,800 ریال

-35%

252,000 ریال

مشخصات

گلیران Goliran
50 گرم
زعفران مرغوب ایران
پاکت
در جای خشک و خنک نگهداری شود.
ایران
2021-07-15

مــحصولات مرتبط