تاپ زنانه تمام نخ مشکی 2 عددی

محصول جدید

● تاپ زنانه تمام نخ مشکی 2 عددی
● جنس: نخ
● وزن: 27 گرم
● نکته: مزیت این محصول حالت کشسانی آن است که تا یک شماره بزرگتر قابل استفاده میباشد.

462,000 ریال

-40%

770,000 ریال

اطلاعات بیشتر

● تاپ زنانه تمام نخ مشکی 2 عددی
● جنس: نخی
● وزن: 23/9 گرم
● نکته: مزیت این محصول حالت کشسانی آن است که تا یک شماره بزرگتر قابل استفاده میباشد.

● اندازه: 36-38
  اندازه دور سینه: 64سانتی متر
  اندازه دور کمر:   64 سانتی متر
  بلندی تاپ:        62 سانتی متر

● اندازه: 40-42
  اندازه دور سینه: 68 سانتی متر
  اندازه دور کمر:   68 سانتی متر
  بلندی تاپ:        64 سانتی متر

● اندازه: 44-46
  اندازه دور سینه : 72 سانتی متر
  اندازه دور کمر :   72 سانتی متر
  بلندی تاپ:         66 سانتی متر

● اندازه: 48-50
  اندازه دور سینه: 74 سانتی متر
  اندازه دور کمر:   74 سانتی متر
  بلندی تاپ:       68 سانتی متر

● اندازه: 52-54
  اندازه دور سینه: 80 سانتی متر
  اندازه دور کمر:   80 سانتی متر
  بلندی تاپ:        70 سانتی متر

مــحصولات مرتبط