سبد بامبو بافت حصیری (ساخت ویتنام)

4560141089631

2002082

محصول جدید

● سبد بامبو بافت حصیری (ساخت ویتنام)
● 竹編かごめトレー
● Bamboo knitting tray
● اندازه: 27×19.5×4 سانتی متر
● جنس: بامبو طبیعی
● ساخت: ویتنام
● واردات:ژاپن

450,000 ریال

مــحصولات مرتبط