چیپس مرغ Ken

9556241800110

8507725

محصول جدید

● خرید بصورت بسته با قیمت عمده: انتخاب تعداد 50 ، 100 و یا 150 الی ...
● تاریخ انقضاء: 2021-12-12

17,100 ریال

مقدار تخفیف

تعدادتخفیفشما بیش از
50 9,000 ریال ذخیره می‌کنید 450,000 ریال

مــحصولات مرتبط