چیپس عمان (بطاطس)

9501100014122

2005767

محصول جدید

● چیپس عمان (بطاطس)
● خرید بصورت بسته با قیمت عمده: انتخاب تعداد 50 و یا 100 الی ...
● تاریخ انقضاء: 2021-05-28

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

51,750 ریال

اطلاعات بیشتر

• خرید بصورت بسته با قیمت عمده: انتخاب تعداد 50 و یا 100 الی ...

مقدار تخفیف

تعدادتخفیفشما بیش از
50 5% ذخیره می‌کنید 129,375 ریال

مــحصولات مرتبط