بشقاب نودل خوری

4974835040080

7006257

محصول جدید

•مواد اولیه اصلی: رزین ABS
● کشورسازنده: ژاپن

250,000 ریال