اردور خوری سرامیکی مشکی

4521006231312

2003612

محصول جدید

● اردور خوری سرامیکی مشکی
● ブラックセラミック配布皿:PB
● Black ceramic distribution dish : PB
● اندازه: 13×8.7سانتی متر
● جنس: ظروف چینی
● ساخت:چین
● واردات:ژاپن

390,000 ریال

مــحصولات مرتبط